ตราสัญลักษณ์

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ไกเทศบาลเชยงกลาง

 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์

 

   ไก่ฟ้า   หมายถึง ปีที่ก่อตั้งคือ ปีระกา ไก่ฟ้าเป็นไก่ที่มีตระกูลสูง  มีความสง่า  สวยงาม

         ทุ่งนา   หมายถึง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

         ภูเขา   หมายถึง สภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขา

   หางไก่สามเส้น  หมายถึง แม่น้ำสามสายในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลาง ประกอบด้วย

  แม่น้ำน่าน  แม่น้ำกอน  แม่น้ำเปือ

         ริ้วลายไทนรูปรวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์