หลักเกณฑ์การจัดทำประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

10

Untitled 1

 

หลักเกณฑ์การจัดทำประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

กำหนดรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม พ.ศ. 2559-2561

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่เสนอขอบรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561