การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลเชียงกลาง เฉพาะปี พ.ศ.2563

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลเชียงกลาง เฉพาะปี พ.ศ.2563