โครงการอบรมทบทวน อปพร.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน  พ.ศ. 2559  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเชียงกลาง  จัดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2559 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันภัยให้กับ อปพร. เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเชียงกลางจำนวน 20 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงกลาง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

4177     IMG 4261

 

IMG 4193     IMG 4200

 

IMG 4218     IMG 4242

 

IMG 4253     IMG 4312