โครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านน้ำคา หมู่ 1 ตำบลพญาแก้ว

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด บ้านน้ำคา หมู่ 1 ตำบลพญาแก้ว

วันที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงกลางจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านน้ำคา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  ทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งในกิจกรรมมีทั้งเด็ก เยาวชน พ่อบ้านแม่บ้าน  ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างสนุกสนาน

ดำเนินการโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMG 3925

 

IMG 3930

 

 

 

IMG 3944

 

 

IMG 3949