Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลาการให้บริการประชาชนรับลงทะเบียนตรวจสอบสถานะ การมีชีวิตผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ,เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ขยายระยะเวลาการให้บริการประชาชนรับลงทะเบียนตรวจสอบสถานะ การมีชีวิตผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ,เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการคัดเลือก - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการสอบคัดเลือก
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251