สรุปแบบประเมินความพึงพอใจจากประชาชนที่มารับบริการงานต่างๆของเทศบาลตำบลเชียงกลาง ด้วยระบบการสแกน QR CODE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจจากประชาชนที่มารับบริการงานต่างๆของเทศบาลตำบลเชียงกลาง ด้วยระบบการสแกน QR CODE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563