ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตช่วงทางหลวงท้องถิ่นสาย บ้านรัชดาถึงบ้านสันทนา

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

44

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตช่วงทางหลวงท้องถิ่นสาย บ้านรัชดาถึงบ้านสันทนา

17012561

***************************************************

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23