การขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีขายขาดทอดตลาด

การขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีขายขาดทอดตลาด - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

การขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีขายขาดทอดตลาด 

๑๓ กุมพาพันธ์ 2562