การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

 

ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยสแกน QR Code สื่อประชาสัมพันธ์ Line "น่าน Pluse" เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

CCF 000165 pages to jpg 0001