โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์

โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

วันที่ 8 ธันวาคม 2559  

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพื้ชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ จังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทศบาลตำบลเชียงกลางได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และได้ร่วมกันปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ซึ่งเป็นต้นสักที่มีอายุมากที่สุดและขนาดใหญ่ที่สุด พร้อมกับปล่อยปลาลงสู่สระห้วยยางเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าไม้ และแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์สืบไป

IMG 0699  IMG 0701

IMG 0704   IMG 0740

IMG 0750    IMG 0762

IMG 0785    IMG 0794

IMG 0802    IMG 0804

 IMG 0842    IMG 0863

  

 โลโก งานผลตสอ