ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 10 สาย

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 10 สาย (อ่านต่อ)...