Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายเเก้วอินทำ ถึงลำน้ำกอนบ้านสบกอน หมู่ 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายเเก้วอินทำ ถึงลำน้ำกอนบ้านสบกอน หมู่ 13 - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

44

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายเเก้วอินทำ ถึงลำน้ำกอนบ้านสบกอน หมู่ 13

17012561

***************************************************

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251