ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยกลอย บ้านศรีอุดม หมู่ที่1 ต.เชียงลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยกลอย บ้านศรีอุดม หมู่ที่1 ต.เชียงลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์