Get Adobe Flash player

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ - 0.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

 

9

 

1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่านรายละเอียดคลิ๊ก)

2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่านรายละเอียดคลิ๊ก) 

3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่านรายละเอียดคลิ๊ก)

4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่านรายละเอียดคลิ๊ก)

5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่านรายละเอียดคลิ๊ก)

6.  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่านรายละเอียดคลิ๊ก)

 

 

 

Facebook Like Box
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251