Get Adobe Flash player

บริการผ่านระบบ One Stop Service

Eservice small icon

โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ

โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ - 2.5 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

เทศบาลตำบลเชียงกลาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ

        ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะที่สามารถ

นำมารีไซเคิลได้ และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการคัดแยกขยะ

               ส่งเสริมให้มีการจัดทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน  ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและจัดทำน้ำหมักชีวภาพ 

               ดำเนินโครงการโดย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      
  4487         4489   5496         4499

 

คณะกรรมการออกตรวจประเมินการจัดการขยะในหมู่บ้าน

            33624        4493

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251