Get Adobe Flash player

บริการผ่านระบบ One Stop Service

Eservice small icon

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงกลาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 5 รายการ

(อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

*****************************************************************************************************

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเหมืองทุ่งคุ้ม-สะพานลำน้ำกอน บ้านเชียงโคม หมู่ 2 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่างน้ำยอน บ้านนาหนุน หมู่ 2 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายหลง เทพจันตา-บ้านนางบุญแหลม มุ่งอาษา บ้านรัชดา หมู่ 15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

4. โครงการขยายไหล่ทางตรงข้ามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง บ้านนางศรีไว อินทำ-ทุ่งค่าบ้านสบกอน หมู่ 5 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

5. โครงการก่อสร้างเทลาน คสล.ตลาดสดประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 จุด บ้านพลู หมู่ 3 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

   [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่]

    

 

สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลาง โทร. 054-797102 ต่อ 23
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.

เทศบาลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์    054-797-102

Fax 054-797-102 ต่อ 19

Power by nokcom email: puadotcom@hotmail.com Tel.092-510-4251